"אביב הגיע פסח בא"

צוות אוסטק שמיר מאחל לכל לקוחותינו, בעבר ובהווה וגם לאילו שנבנה את הבתים בעתיד, חג שמח!