איזה יופי!

מסגרת עליונה של קורות פלדה מגולוונות.

קירוי עליון בלוחות סנטף שקוף ומחצלת קש איכותית.

איזה יופי!