אפשרויות חיפוי לגגות משופעים

גג משופע, הכוונה לגג בעל פאות שבנוי באחוז שיפוע שאינו אופקי בשיפועים הנמוכים מ-35 אחוזים,  יש לחפות גגות ביריעות איטום ביטומניות או לחלופין בשינגלס שהם סוג של יריעה ביטומנית, בתצורת רעפים.

אין לעשות שימוש ברעפי חרס או בטון בשיפוע נמוך מחשש שרוחות יחדירו את הגשמים לחלל הגג. נתן להשתמש גם בחיפוי של פחים מסוגים שונים כגון אבץ, נחושת, איסכורית. וכמובן יש לבדוק מחירים של לוחות מתכת שונים ולקחת בחשבון חסרונות אקוסטיים. גשם חזק ייצור רעש חזק ויש לתת הדעת לפתרון אקוסטי ראוי.

בשיפועים שמעל ל-35 אחוזים, ניתן לחפות גג ברעפים מסוג חרס או בטון. אך יש להקפיד על קשירת הרעפים ללטות לפי התקן. יש להקפיד ליישם רעפי אוורור וכן להחדיר פתחי אויר בארגז הרוח וזאת כדי ליצור אוורור של חלל הגג.

יש להקפיד ליישם בידוד טרמי רפלקטיבי מתחת לרעפים וזאת כדי למנוע כניסת קרינת חום לחלל הגג ופגיעה במאזן הטרמי של הבית.