ביקור קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת בר אילן

ביקור קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת בר אילן, בראשות דר' מיכאל סופר, מהחוג לגאוגרפיה.

בביקור נערך דיון בשינויים החלים במגזר הכפרי בכל הקשור באספקטים של בנייה במרחב הכפרי, כיצד משתנים דפוסי הבנייה לאורך השנים.