המשך עבודות בנייה באתרים, בצל מבצע "צוק איתן"

בנגבה, אנו בונים בית בו נעשה שילוב בלבנים מיושנות בעלות מראה של "פירוק".

הלבנים תוצרת Vandersanden בלגיה.

אדריכלות על ידי נאווה פריאל.

ניתן לצפות ב-Youtube בבנאי, בזמן עבוד