התאחדות הקבלנים בוני הארץ

התאחדות הקבלנים בוני הארץ הוא ארגון היציג של העוסקים בבניה, בתשתיות, בפיתוח ובמכלול עבודות ההנדסה האחרות במשק הישראלי.

ההתאחדות פועלת לקידום ענף הבניה והתשתיות ולפתרון בעיות במגוון תחומים הקשורים לענף הבניה בארץ. בהתאחדות חברים למעלה מ-2,000 חברים.

כיום, יושב בראש ההתאחדות ראול סרוגו, אשר נבחר לתקופה של שלוש שנים.

בתוך ההתאחדות, פועלים 14 ארגונים איזכוריים לפי מיקומים גיאוגרפיים ברחבי הארץ.

ההתאחדות שותפה לתהליכים והחלטות של ממשלת ישראל בכל הקשור לענף הבניה בארץ, בדגש על מצוקת הדיור.

התאחדות הקבלנים עוסקת ברישום ורישוי של קבלן רשום. במסגרת הרישוי היא מסווגת את הקבלן, בודקת שהוא ראוי מבחינת יכולת מקצועית לעמוד בקריטריונים הנוקשים, כדי להיכלל כחבר התאחדות.

ההתאחדות פועלת רבות בתחום של הכשרת בעלי תפקידים לענף הבניה, וכן בהיבטי בטיחות בענף, תחום שמדובר בו רבות בעת האחרונה.

חברת אוסטק שמיר רשומה כקבלן רשום מיום הקמתה בשנת 1992. כחברה בארגון, אוסטק שמיר מעסיקה שני מהנדסים בתוך החברה וכן מנהלי פרויקטים שהם הנדסאים בתחום הבניה האדריכלות.

שיתוף הפעולה בשבועיים האחרונים הוגבר באופן משמעותי, לנוכח מגפת הקורונה שהתפרצה.

חברות בניה הוגדרו כחברות חיוניות למשק והתאחדות הקבלנים משמשת מתווך בין הממשלה לקבלנים.

ההתאחדות דואגת לאפשר לנו כחברת בניה, להמשיך להיות פעילים באתרי הבניה.

הדבר חשוב לנו ביותר, מאפשר לנו להתקדם עם צבר הפרויקטים שלנו ולמסור את הבתים על פי לוח הזמנים המתוכנן.

כתב: דרור שמיר – מנכ"ל חברת "אוסטק שמיר מבני פלדה ואבן בע"מ"