התקן הישראלי לבניה ירוקה

לחצו על התמונה להגדלה

מהו התקן הישראלי של בניה ירוקה? מספרו 5281, התקן מגדיר בניה בת קיימה אשר נועדה לצמצם את ההשפעות השליליות של תהליך הבניה על הסביבה.

התקן מהווה בסיס להערכה ומכיל קריטריונים על פיהם ניתן לדרג את מידת ההשפעה הסביבתית של המבנה. התקן מבוסס על שיטה של צבירת נקודות בזכות עמידה בתנאים מתחומים שונים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרי בניה, בריאות רווחה, פסולת, תחבורה, ניהול וחדשנות. התקן מתייחס לרוב סוגי המבנים בישראל בבניה חדשה; מגורים, משרדים, מסחר, ציבור, חינוך, בריאות ועוד…

בשלב הזה, מדובר בתקן וולונטרי. ישנם מספר רשויות שמחייבות שכל בניה חדשה בתחומן יעמדו בתקן, כתנאי לקבלת היתר בניה.

התקן הושק בשנית 2005, בשנת 2011 עבר עדכונים ורביזיה נוספת בשנת 2018.

התקן עומד לבחינה מחודשת כל שנתיים. במהותו, התקן מציג גישה מערכתית כוללת לתכנון המוקדם של הבתים ועד שלב המגורים בהם. הגישה מביאה לתועלת רבה, הן לדיירים והן לקבלנים על ידי הקטנת הצריכה של המשאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים.

אבני היסוד של הבניה הירוקה:

 • בידוד טרמי יעיל של הגג, הקירות והחלונות.
 • תכנון יעיל וחסכוני של השטח בבית וניצולו.
 • תכנון נבון של צורת הבית וכיוון העמדתו לניצול של אור טבעי, אוורור טבעי ואנרגיית השמש, חיפוי אדמה וכדומה.
 • מיקום הבית ותכנון הפיתוח והנוף סביבו באופן שיאפשר ניצול מרבי של מי נגר עילי, להשקיה או להחדרה למי תהום ויבטיח שילובו בנוף, תוך מזעור היקף עבודות העפר.
 • שימוש באביזרים שחוסכים ומים ואנרגיה.
 • שימוש במקורות אנרגיה נקיים, דוגמת שמש ורוח.
 • מחזור פסולת, מים "אפורים", ומי ביוב.

בניה ירוקה מתאפיינת גם בבחירה מדוקדקת של חומרי בניה בעלי התכונות הבאות:

 • חומרי בניה שייצורם דורש מעט אנרגיה.
 • חומרי בניה שאינם מתכלים וניתנים למחזור כמו פלדה.
 • חומרי בנייה שעלות תחזוקתם נמוכה.
 • חומרים שאינם גורמים לפליטת גזים רעילים לאוויר.
 • ניצול יעיל של חומרי הבנייה להקטנת כמות פסולת הבניין.
 • מזעור הפגיעה בסביבה.
 • יעילות תחבורתית לדיירים.

בניה ירוקה מחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בתכנון הבית, היזמים, וכל צוות המתכננים.

עקרונות הבניה הירוקה:

 • שימוש באמצעים: בידוד תרמי משופר, תכנון יעיל לניצול פסיבי של אנרגיית השמש, ניצול מסה תרמית, איטום פתחים למניעת יציאות אוויר פנים (ממוזג) או חדירת אוויר חיצוני פנימה.
 • שימוש בחומרי מעטפת המתאימים לתנאי האקלים.
 • ניצול יעיל של אור יום לתאורת פנים.
 • מיזוג אוויר ותאורה בעלות יעילות אנרגטית גבוהה.
 • העמדת הבית כך שחזיתותיו הארוכות תפנינה לצפון ודרום, מאפשרות ניצול פסיבי של אנרגיית השמש, להקטנת הצריכה של אנרגיה לחימום ולתאורה.
 • הימנעות מפגיעה בצמחייה ובעצים הקיימים.
 • תכנון העמדת הבית ומפלס הרצפה למזעור פגיעה בפני השטח והקטנת כמויות החפירה והמילוי.
 • שימוש מרבי בצמחיה הגדלה באזור, שצריכת המים שלה נמוכה.
 • נטיעת עצים שימנעו קרינה ישירה של שמש וימתנו את עוצמת הרוח.
 • שילוב ריצוף חדיר למים ("מרצפות דשא") כדי להקטין את כמות נגר העילי ולאפשר הרוויה של הקרקע על ידי הגשם.
 • תכנון מערכת איסוף ואגירה למי הגשם לצורך ניצולם להשקיית הגינה בעונת היובש.
 • הקטנת כמות פסולת בניין על ידי חישוב מדוקדק של כמות החומרים הדרושה וניצול יעיל של החומרים.
 • ריכוז פסולת שניתנת למחזור במכלים מיוחדים.

הבתים של 'אוסטק שמיר' הם בתים ירוקים במהותם

 • שיטת הבניה בה אנו בונים קירות מרובדים הכוללים מספר שכבות בידוד, היא שיטה בה מובטחת מראש איכות גבוהה ביותר של בידוד טרמי.
 • רמת הבידוד של הקירות והגגות מעניקה ניקוד גבוה, לבתים במדרג הניקוד של הבניה הירוקה.
 • במקרים בהם עמדו הבתים במבחן עמידה בתקן בנייה ירוקה הישראלי, הן כמובן עמדו בדרישות התקן והרבה מעבר לדרישות הסף.
 • מעבר לעניין הבידוד, באוסטק שמיר שמים דגש על ניהול ירוק של פסולת באתר, וכמובן על שימוש בחומרי בניה ירוקים.
 • שילוב של אדריכלים שמנוסים בתכנון "ירוק", מבטיח בתים בעלי יתרונות גדולים לדרים בהם.

אנו מזמינים אתכם לחוות את חווית הבניה עם אוסטק שמיר ולהצטרף למשפחה שלנו.