חנוכת בית בגני טל

באירוע, נכחו אדריכלים סעדיה מנדל, ועומרי נחום ובנות זוגם. היה לנו העונג, לשתף פעולה עם אדריכל סעדיה מנדל וללמוד ממנו. מנהל הפרויקט גור מרגולין.