מילון מונחי בניה

בניה קלה  שימוש באלמנטים קלים כגון פלדה ועץ, לצורך בניית מבנים וזאת בניגוד לבניה קונבנציונלית, העושה שימוש בבטון ובלוקים.

אחוזי בניה – ציון אחוזי בניה בתוכנית בניין ערים, משמש את האדריכל לקביעת גודלו של השטח העיקרי המותר לבנייה על המגרש.

גובה "00" – גובה פני ריצוף של קומת הכניסה, יחסית לגובה פני הים, שהם גובה 0. קביעת האדריכל את גובה "00", נעשת ביחס לפני קרקע טבעית באזור הבניה ובתיאום הרשויות.

גרמושקה – תסריט בקשה להיתר בנייה, מוגש על גיליון נייר דמוי אקורדיון.

היתר בניה – היתר הניתן על ידי הועדה המקומית, לפי גרמושקה שנערכה והוגשה על ידי האדריכל. קבלת היתר בניה מותנית במילוי דרישות של הועדה המקומית.

עורך הבקשה – מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות המוסמכת תוכנית כמשמעותה בתקנות האמורות, והוא בלבד, מוסמך לחתום על בקשה להיתר כעורכה.

פיקוח עליון – פיקוח על בנית מבנה או חלקים ממנו, מתחילת ביצוע עבודות הבניה ועד השלמתן. הפיקוח יבוצע על ידי כל אחד ממתכנני הבניין. הפיקוח יכלול בקרה להבטחת התאמת ביצוע הבניה למסכי ההיתר, כולל התאמה לתוכנית הקונסטרוקציה ולתוכנית סניטרית, הדרכה ומתן הנחיות לאחראים לביקורת ולקבלן הראשי, מעקב אחר בדיקות מעבדה מאושרות הנדרשות ואישור גמר חלקי או מלא של עבודות הבניה לצורך בקשה לחיבור לתשתיות.

אחראי לביצוע – מי שהקבלן הראשי ממנה כאחראי לביצוע השלד. תפקידו של האחראי לביצוע, לבדוק במהלך הבניה אם עבודות השלד בוצעו בהתאם לתוכניות קונסטרוקציה שהכין מתכנן השלד.

אחראי לביקורת – איש מקצוע מתחום הבניין (אדריכל, מהנדס או הנדסאי), שמינה בעל ההיתר וחתום על הבקשה להיתר. תפקידו של האחראי לביקורת לערוך ביקורת בכל הנוגע לצורך הבניין, לשטחו, למיקומו המדוייק בתחום הנכס ולהתאמת הבנייה לתוכניות המבנה. בנוסף לאחראי לביקורת מתמנים אחראים נוספים לכל תחום מתחומי הבניין.

מפת מדידה – מפה טופוגרפית של מגרש, הנערכת על ידי מודד מוסמך. המפה מציינת את גובה פני הקרקע, מבנים קיימים ועצים. תוקף המפה לחצי שנה.

אינטרפוץ – אביזר המותקן בתוך הקיר ומחלק את המים למזלף יד או טוש. ישנם 3 דרך המספק מים ליציאה אחת ו-4 דרך המספק מים לשתי יציאות.

טופס 4 – אישור אכלוס מבנה, הניתן על ידי הועדה המקומית, לאחר שהושלמו כל תהליכי הבניה ושולמו כל האגרות הנדרשות.

שוחה – מבנה תת קרקעי לרוב בקטרים של 60 ס"מ עד 120 ס"מ, המיועד למעבר צנרת מסוגים שונים, לרוב צנרות מים וביוב.

תריסי אור – תריס גלילה חשמלי, בהם מלבד מצב פתוח או סגור, קיים מצב נוסף בו נוצר מרווח בין השלבים, להחדרת אור.

ממ"ד – נרחב מוגן דירתי. בכל בית חדש ישנה דרישה לבניית ממ"ד, לפי תקנים של הג"א. שטח ממ"ד מינימלי הוא 9 מ"ר.

טריפלקס – זיגוג המכונה גם זיגוג בטחון, המשלב זיגוג של שתי שכבות זכוכית, או יותר, המודבקים בעזרת "פילם" שקוף.

בניה ירוקה – גישה כוללת לתחום הבניה, המתחשבת באיכות הסביבה ונמנעת מפגישה ככל שניתן, במשאבי הטבע.

גרניט פורצלן – כינוי לחומרי ריצוף וחיפוי קרמיים, המיוצרים מתערובת חרס ופורצלן, בחום גבוה ועמידים בשחיקה.

חצר אנגלית – פתח במרתף, יצוק עד גובה פני הקרקע, לצורך אוורור מרתף או מיקום גרם מדרגות היורד למרתף.

ארגז רוח – סגירה היקפית של גג הרעפים, בייעודו המקורי, מאפשר לרוח להיכנס לחלל גג הרעפים, לצורך אוורור.

בומנייט – שם גנרי ליציקות בטון מוטבע, עם תוספת גיוון. משמש למשטחים לפרגולות, לשבילים גנניים וחניות.

פילר – גומחת בטון בגבולות המגרש, המשמש כמקום עבור מונה חשמל, פחי אשפה, בלוני גז, שעון מים.

אנטי סליפ – סוג של אריחי ריצוף למניעת החלקה. מגיעים ברמות חספוס שונות, לחלקי הבית השונים.

מונובלוק – אסלה עם מיכל הדחה, יחידה אחת. לעומת אסלה תלויה עם ניאגרה סמויה בתוך הקיר.

שטיכמוס – צינור שקוף אותו ממלאים במים ומשמש להעברת נקדות גובה, לפי חוק כלים שלובים.

כיור בהתקנה שטוחה – כיור ששפתו העליונה מצויה באותו מישור של המשטח שלתוכו הורכב.

דריי קיפ – חלון ציר, המשלב בתוכו אפשרות לפתיחה חלקית של חלקו העליון, כלפי פנים.

קווי בניין – קווים המציינים את המרחק המינימלי הנדרש, בין הבית לבין גבולות המגרש.

בלגי – חלון שנבנה מפרופיל ברזל, לעומת חלון שנבנה מפרופיל אלומניום.

רום, שלח, פוסדט – מונחים המגדירים מהלך מבנה מדרגות.

רום – גובה המדרגה

שלח – המדרגה עצמה

פוסדט – משטח דריכה, המחלק את גרם המדרגות בסיבוב או לצורך מנוחה.

מספר מינימלי מהלך מדרגות הוא 3 מדרגות.

MDF – סיבית. שבבי עץ קטנים ודחוסים המשמשים למילוי דלתות.

דמוי פרקט או פרקט למינציה – פרקט סינטטי שמדמה פרקט עץ.

אוברקאנט – סימון בתוכניות OK, גובה סף עליון של חלון ומעקה.

צוקל – רצועת הגנה אופקית, בחלקם התחתון של ארונות.

גרונג – חיתוך קצה של פרופיל, בזווית של 45 מעלות.

אגרגט – החלק הקשה בתערובת בטון ומוצרי בטון.

איסכורית – משטחי פח, המשמשים לגידור וקירוי.

פוגה – מרווח בין אריחי ריצוף או לבני בניה.

שפכטל – כף בנאים וטייחים.

צמ"ג – צינור מי גשם.

גלריה – תקרת ביניים.