פרויקטים חדשים בבנייה

בית מאיר – אדריכלות נאוה פריאל

נס ציונה – אדריכלות ליאת באר

בית קמה –  אדריכלות עומרי דודש

כפר טרומן – אדריכלות עומרי דודש

נהלל-   אדריכלות אורית גורפינקל

בן שמן – אדריכלות נאוה פריאל

רמת גן  – אדריכלות עומרי נחום.

סלעית – אדריכלות טלי דורה.

שורשים  – אדריכלות דבי זיגלמן

כפר מונאש  – אדריכלות יעקוב סער.

מומלץ לעקוב אחרי התקדמות העבודות באתרים דרך "בתים בבנייה" באתר.

האינטרנט שלנו – www.austec-shamir.co.il

אנו מזמינים את לקוחותינו לשלוח לנו תמונות של התקדמות הבנייה.