צוות אוסטק שמיר ביום בטיחות עבודה בגובה

הצוותים למדו על עיגונים בגובה ותרגלו את נושאי הבטיחות בגובה על כל היבטיו.

באירוע, נכחו כל עובדי וראשי הצוותים וכן מנהלי הפרוייקטים של החברה.