תצוגת של יציקות בומנייט

אוסטק שמיר נוהגת לבצע יציקות בטון מסוג בומנייט בעבודות פיתוח, בעיקר בשבילים היקפיים.

בכפר חיים ניתן לראות תצוגה של דוגמאות , טקסטורות וגוונים אפשריים.