תקן בנייה ירוקה

במאמר זה נעסוק בתקניי בנייה ירוקה הישראלי והאמריקאי.
נתחיל בישראלי – תקן מספר 5281.
התקן עוסק בדירוג אנרגטי של מבנים ומתייחס לתקן 1045 בעניין בידוד תרמי של מבנים.
תקן 5281 הוא למעשה סדרה של תקנים אשר מגדירים מה היא בניה ירוקה בתחומים הבאים:
בריאות ורווחה, אנרגיה, קרקע, מים, תחבורה, חומרים, פסולת חדשנות וניהול אתר בניה.
החוק נהגה על ידי המועצה לבנייה ירוקה ופורסם במתכונתו החדשה בשנת 2011.

בארץ קיים פורום ערי ה 15 אשר מחייבות יועץ מוסמך לבניה ירוקה לכל פרויקט בנייה.
יועץ הוא אדם המנוסה בתחום אשר הוסמך על ידי מכון התקנים בהסמכה מתאימה.

מטרתו העיקרית של התקן הוא לצמצם ככל שניתן את ההשפעות השליליות של תהליך הבנייה על הסביבה.
התקן מחולק ל- 9 תחומים שלגביהם נקבעו מדדים המבחינים מה היא בנייה ירוקה.
בכל חלק נקבעו פרמטרים שבהם המבנים נדרשים לעמוד. התקן מבוסס על שיטת צבירת הנקודות בזכות ועמידה בתנאי סף.
התקן נכנס לתוקף החל ממרץ 2022 ויחול בהדרגה על כל סוגי המבנים.
התקן האמריקאי לבנייה ירוקה נקרא LEED: Leadership in energy and environmental design.
התקן האמריקאי מהווה סדרה של מערכות דירוג בתחומי תכנון, קונסטרוקציה, תפעול ותחזוקה של מבנים.
התקן פותח בידי המועצה האמריקאית לבנייה ירוקה USGBC.
השימוש בתקן בארהב החל כבר ב 1998 ועקרונותיו יושמו ביותר מ 7000 מבנים ב 31 מדינות.
הסטנדרטים שהתקן מציג נבחנים באופן שוטף על ידי 20,000 חברי המועצה האמריקאית לבנייה ירוקה.
באוסטק שמיר אנו עוסקים ביישום עקרונות הבנייה הירוקה מיום הקמת החברה בשנת 1992.
אנו מקפידים על התקן ומיישמים את עקרונותיו החל משלב התכנון ולאורך שלבי הבנייה. התוצר הסופי הוא בית שנבנה על פי עקרונות בנייה ירוקה ונותן ערך רב ליושבי הבית.
היתרון הגדול בבתים של אוסטק שמיר הוא חסכון כספי, ניכר בהוצאות חשמל מופחתות.