יועץ בנייה ירוקה

בנייה ירוקה מוגדרת כבנייה שהשפעתה על הסביבה מופחתת. בנייה שפוגעת בסביבה במינימום האפשרי ומשאירה טביעת אצבע מינימאלית.

יועץ בנייה ירוקה הוא דמות אשר משמש כפונקציה ייחודית בכל מהלך הבנייה כאשר שילוב היועץ מתחיל משלב התכנון המוקדם.

היועץ הוא פונקציה אשר מהווה מומחיות בעולמות הבנייה הירקוה והוא יהיה האדם שיובל את תהליך הבנייה בכל ההיבטים "הירוקים".

נתחיל בשלב התכנון:

אופן העמדת הבית: טופוגרפיה. מיקרו אקלים במגרש. כל אלו הם נתונים שהיועץ ימקסם על מנת לתת לבית יתרונות טרמיים אלו.

תכנון הבנייה של הבית, אופן יישום בידוד טרמי בבית. הצללות על הפתחים בבית.

היועץ ייתן הנחיות מפורשות לאדריכל. איך ליישם ולמקסם את כל היישומים הנדרשים.

יועץ בנייה טוב ייכנס לתחום הטכנולוגיה בבית וזה כולל חיישנים לכיבוי והדלקה של מזגניםהרמה/הורדה של תריסיפ, שחרור אויר חם מהבית.

יועץ בנייה ירוקה הוא מומחה להבנת התקנים לבנייה ירוקה ויישומם.

התקן המוביל כיום במדינת ישראל הוא תקן 5281. תקן זה מסדיר את כל ההיבטים של הבנייה ירוקה. את התקן ניתן להכיל על בתים חדשים ועל בתים קיימים .

עבודה לפי התקן תועיל ליזם וגם ללקוח הקצה.

החלק הגדול והמהותי בתקן מתייחס לפן האנרגטי.

סעיף זה בוחן את התפקוד האקלימי של מבנה ובודק האם המבנה מתוכנן להיות יעיל מבחינה אנרגטית .

התקן דן בענייני: קרקע, מי שפכים וניקוז, חומרים, ניהול אתר בנייה, פסולת וחדשנות.

יועץ בנייה יתכנן פרוגרמה מדויקת עבור הבית בכדיי שהבית יעמוד בדרישות התקן ואף מעבר לדרישות.

אוסטק שמיר חברה מובילה בתחום הבנייה הירוקה כבר 32 שנים. בנינו עד היום מאות בתים העומדים בתקני הבנייה הירוקה.

בתים בעליי נוחות אקלימית בכל ימות השנה ובעלי צריכה אנרגטית מינימלית.