כפר סירקין

בכפר סירקין, בנוי בשטח של כ- 250 מ״ר, עם חצר פנימית.
אדריכל: אדריכל הושע קרופ